Ομαδική Θεραπεία

Online Συμβουλευτική
Η ομαδική ψυχοθεραπεία, όπως και η ατομική, έχει στόχο να βοηθήσει τους ανθρώπους να βρουν τρόπους να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα τους και τις συναισθηματικές τους δυσκολίες. Ενώ στην ατομική ψυχοθεραπεία η σχέση είναι δυαδική μεταξύ θεραπευτή και θεραπευόμενου, στην ομαδική οι συνεδρίες γίνονται μεταξύ μιας ομάδας ανθρώπων, και με συντονιστές έναν ή δύο ψυχοθεραπευτές.

Οι θεραπευτικές ομάδες πραγματοποιούνται μία φορά την εβδομάδα και έχουν διάρκεια δύο ώρες. Τα θέματα δεν είναι προκαθορισμένα, όπως και στην ατομική ψυχοθεραπεία ανακύπτουν από τις ανάγκες των μελών.

Στην ομαδική θεραπεία η αλληλεπίδραση των μελών έχει μεγάλη σημασία και είναι αντικείμενο συζήτησης και ψυχοθεραπευτικής διαπραγμάτευσης, μιας και συχνά, μέσα από τον τρόπο που κανείς σχετίζεται στον «μικρόκοσμο» της ομάδας, αντικατοπτρίζεται ο τρόπος με τον οποίο σχετίζεται σε όλους τους τομείς της ζωής του.

Η θεραπευτική ομάδα δεν είναι ένας χώρος ανάπτυξης κοινωνικών και φιλικών σχέσεων. Τα μέλη της ομάδας δεν είναι χρήσιμο να αναπτύσσουν μεταξύ τους σχέσεις εκτός ομάδας.

Για να ενταχθεί κάποιος/α σε θεραπευτική ομάδα θα πρέπει πρώτα να έχει ξεκινήσει ατομική θεραπεία ώστε να έχει δημιουργηθεί σχέση εμπιστοσύνης πριν την ένταξη του στην ομάδα. Η επιλογή των μελών γίνεται από τους θεραπευτές με αξιολόγηση μιας σειράς παραγόντων, ώστε η συμμετοχή τους να βοηθά τόσο τους ίδιους όσο και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας.

Θεραπεία Ζευγαριού

Η συμβουλευτική ζευγαριών απευθύνεται στα μέλη του ζευγαριού που νιώθουν ότι δεν παίρνουν την ικανοποίηση και πληρότητα που θα ήθελαν μέσα από τη σχέση.

Ατομικές Συνεδρίες

Στην ατομική ψυχοθεραπεία ο θεραπευόμενος εστιάζει σε θέματα που τον απασχολούν και με τη βοήθεια του θεραπευτή εντοπίζει προσωπικές δυσκολίες και εμπλοκές, αλλά και κρυμμένες δυνάμεις του εαυτού του.

Συμβουλευτική γονέων

Ο ρόλος των γονιών, ειδικά σήμερα, με τις τόσες απαιτήσεις της ζωής, είναι δύσκολος, περίπλοκος και πιεστικός.

Online Συμβουλευτική

Αφορά ατομικές συνεδρίες συμβουλευτικής διάρκειας 50’ με την χρήση βιντεοκλήσης μέσω Skype. Θα πρέπει να υπάρχει πρόσβαση στο ίντερνετ καθώς επίσης λογαριασμός στο Skype.

Σεμινάρια για όλους

Τα σεμινάρια είναι βιωματικά και ανοιχτά και δεν απαιτούν προηγούμενη γνώση ψυχολογίας.